Начало За нас Лечебни програми Контакти

Хомеопатичен преглед и лечение


 Хомеопатията е терапевтичен метод, неразделна част от съвременната медицина. Тя споделя холистичния /от гръцки holos – цял, цялостен/ подход на лечение от времето на Хипократ за единството на болест, болен човек и лекарство.

Болестта при всеки индивид протича специфично, затова индивидуалният подход на лекаря хомеопат е от първостепенно значение за успешното лечение.

Хомеопатичният преглед  цели да се установи индивидуалната реактивност на пациента и    да се избере хомеопатичен препарат, който да предизвика оздравителна реакция. Правилното хомеопатично лечение укрепва имунната система и възстановява вътрешната хармония на организма.

Хомеопатията, наричана още нежната медицина, е метод за профилактика и лечение на човешкия организъм, който използва малки количества природни елементи.

Хомеопатичните медикаменти се приготвят от растения, минерали и животински продукти. Те преминават специална обработка, при която изходното вещество, наречено тинктура майка, се разрежда многократно. Хомеопатичните лекарства са медикаменти като всички останали. Те се произвеждат от фармацевтични компании, съгласно указанията на специална, т.н. хомеопатична фармакопея и се купуват от аптечната мрежа.

Има две основни групи хомеопатични лекарства : монопрепарати и специалитети.

Монопрепаратите се предлагат на българския пазар под формата на тройно импрегнирани гранули, поставени в цилиндрични полупрозрачни пластмасови опаковки. Последните са с различно оцветяване, съответно на различните разреждания: зелено – 5CH, синьо – 9CH, оранжево – 15CH и виолетово – 30CH. Цифровите означения показват степента на разреждане на изходното вещество, което не е равнозначно на  тегловната част/милиграмите/. Най-разпространени  са хомеопатичните лекарства под форма на гранули и дози глобули.

Специалитетите са фиксирани комбинации, обикновено от две и повече хомеопатични лекарства, имат определени терапевтични показания и дозировка, указани в листовката за пациента. В България се предлагат в различни фармацевтични форми: таблетки, сиропи, гел, мази, разтвор.  Хомеопатичните лекарства са безопасни,  нямат странични ефекти и не съществува риск от предозиране. Това прави възможно приложението им при новородени деца, при малки деца, при бременни жени. Липсата на лекарствени взаимодействия между хомеопатичните и конвенционалните лекарства прави възможно лечението с хомеопатия при сърдечно болни, при диабетици, при болни от кръвни и онкологични заболявания, които са принудени да приемат много други лекарства, за да поддържат живота си.

Желанието на болните да се лекуват с по-безвредни средства и стремежът на някои лекари да бъдат по-ефективни професионално, стават причина да се насочим към  хомеопатията и хомеопатичните медикаменти. Днес хомеопатично лечение се прилага при доста широк кръг болести.

Разбира се, за да бъде това лечение ефикасно, е необходимо то да бъде назначавано при пациентите, които имат нужда от него, от квалифициран лекар-хомеопат, защото липсата на медицинско образование може да доведе до пропускане на правилната диагноза, до забавяне на лечението и до тежки, дори фатални последици за болните.  Лекарят-хомеопат не изключва използуването на други терапевтични методи или медицински концепции. Друго условие за успешното лечение  е пациентът  активно да сътрудничи в лечебния процес.

Хомеопатията може да се прилага както самостоятелно, така и като едно от средствата при комплексното лечение, включващо медикаментозно лечение, диета, физикално лечение, очистване на организма, движение, рационален режим на хранене и др. Тя е лечебен подход, който допълва арсенала от други методи на лекарите практици.


В нашия център успешно се прилага комбинирано лечение , включващо физикална терапия и хомеопатия, особено подходящи при лечение на травми, следоперативни състояния, болкови синдроми, програми за детоксикация, при спортисти, при кожни увреждания и др.